Latifovic - Kruševac

Kontakt:
Nikola Latifović
+381 64 820 52 04
+381 37 418 810

E-mail:
bata@latifovic.rs
Inženjer Jovan Jevtić

Adresa:
Jasički put 27b, Kruševac, Srbija