Proizvodnja i montaža čeličnih konstrukcija različite namene, prema tehničkim zahtevima naručioca. U saradnji sa projektantima nastojimo da se konstrukcije projektuju tako da su svi elementi svojim oblikom prilagođeni za antikorozivnu zaštitu metodom toplog cinkovanja i spajanja vijačnim vezama. Ovim se ubrzava montaža, izbegava naknadno zavarivanje i oštećenje antikorozivne prevlake, u čemu se ogledaju prednosti prefabrikovane izrade. Antikorozivna zaštita elemenata čeličnih konstrukcija se ostvaruje u skladu sa standardom EN ISO 1461.

Kvalitet proizvoda postiže se upravljanjem procesom u skladu sa standardima TQM ISO 900l, a za to su garancija raspoloživa oprema i vrhunsko znanje zaposlenih. Na taj način, kroz efikasnu i kvalitetnu proizvodnju možemo naručiocima izaći u susret sa kratkim rokovima izrade i povoljnim cenama.

Na sledećim skicama su prikazani osnovni tipovi konstruktivnih rešenja proizvodnih hala prema obliku glavnih nosača. Konstrukcije mogu biti izrađene od punih, rešetkastih ili kombinovanih nosača. Izbor tipa konstrukcije utiče na utrošak čelika po m2 odnosno m3 i na njenu proizvodnost, koji čine važne parametre ekonomičnosti konstrukcije.

GALERIJA FOTOGRAFIJA