latifovic-osnovna-sema-rada

Projekat i kompletnu razradu ovakvog sistema Mobilnih hibridnih elektrana na vetar i sunce je uradila firma DOO “ Dealan Energo „ iz Rusije sa kojom firma “ LATIFOVIĆ “ DOO ima ugovor o zajedničkoj poslovno tehničkoj saradnji i proizvodnji. To je novi proizvod na tržištu, ispitan u aerodinamičkim  tunelima i proveren u radu u veoma teškim klimatskim zonama u Rusiji i to proizvodnjom električne energije tamo gde je nemoguće ili je veoma skupo dovesti spoljnu električnu mrežu do  potrošača. Opremljena je sa niz novina – tehničko tehnoloških rešenja patentiranih i zaštićenih kao što su: mali a moćni trofazni sinhroni sporohodni generatori, lopatice za vertikalni rotor kontroleri za punjenje akumulatora sa dopunskom funkcijom – elektromagnetnim kočenjem generatora i dr.

Firma “ LATIFOVIC “ DOO za sada proizvodi sve elemente (osim patentiranih zaštićenih) po njihovoj tehnologiji i crtežima kompletne game proizvoda hibridnih elektrana na vetar snaga od 0,5 do 10 KW.

Modulne hibridne elektrostanice na vetar (VETROGENERATORI) i sunce proizvode elektroenergiju pri malim brzinama vetra (pri brzini vetra od 10 mlsek one postižu maksimalnu proizvodnju), a već na više od 15 mlsek počinje kočenje generatora .Stanice su tako urađene da izdržavaju vetar do 45 m/sec, a u zakočenom do 60 m/sec.

Zahvaljujići rasporedu vertikalnih lopatica (po tri komada u jednom nivou sa nosačima pod uglom 120° i ugla postavljanja na nosaču kao avionska krila u uzgonu , faznog pomeranja sledecih nivoa …) Mobilne hibridne elektrostanice na vetar i sunce rade sa vetrovima iz svih pravaca. Zbog veoma malih brzina obrtanja turbina vetrogenaratora one su bezopasne za ptice, rade bez vibracija i buke. Hibridna elektro stanice (Vetrogeneratori) mogu biti i stacionarne – montirane na stubu ( rotor sa lopaticama i turbinom vetrogeneratora) pri čemu se ojačava kostrukcija osovine rotore (nosača traverzi sa lopaticama ), a sam stub se mora uraditi na betonskom fundamentu i posebno proračunati za svako mesto i visinu stuba.

Modulna jer se može montirati svuda čak i na krovu ravnih zgrada bez izrade fundamanata iz betona (uzemljenje je neophodno). Zbog svoje veoma male težiine može se prenositi.

Mesto na kome se postavlja ne sme da bude zaklonjeno od vetra pri čemu rotor vetrogeneratora treba da bude iznad krovova svih objekata da bi normalno koristio vetar iz svih pravaca. Zato je potrebno unapred za svaku stanicu, sagledati mesto na kome će se nalaziti i odrediti položaj kao i visinu ostavljanja.

latifovic-osnovna-sema-rada-01

Mobilna Hibridna elektrana na vetar i sunce sastoji se iz:

  1. Rotora vetrogonsratora (bazni blok)
  • osovina rotora sa traverzama (nosačima lopatica) u dva, trii ili više nivoa sa po tri lopatice po 120° u jednoj ravni
  • lopatica u oblikom avionskog krila izrađene iz aluminijuma sa rebrima ojačanja.
  • generatorom – sinhroni trofazni sporohodni (sa malim brojem obrtaja od 210 do 240 o/min)
  • metalna ocinkovana osovina rotora vetrogeneratora
  1. Podkonstrukcije – (nosač baznog bloka sa nosačem sunčanih fotonaponskih panela) iz čeličnih profila ocinkovanih, minimalne visine od 1.8 m
  1. Sunčanih fotonaponskih panela – polikristalni lli monokristalni snage 250-300 W i radnog napona 24 V. Njihova količina zavisi od spoljnih faktora odnosno odnosa energije vetra i sunca na mestu na kome se nalazi stanica. Paneli su uokvireni u aluminijumske ramove sa izvedenim kablovima za vezu iza panela.
  1. Elekroormana sa eletronskom opremom – (elektroorman je izgrađen po svim propisima za spoljnu upotrebu u klasi IP 65) i u njemu se nalaze:

Kontroler – je elektronski uređaj za kontrolu punjenja akumulatorskih baterija iz vetrogeneratora i lotonaponskih sunčanih panela. On pretvara napon za punjenje u jednosmerni 24 V ili 48 V. Kontroliše rad punjenja i reguliše preko otpornika kočenje generatora. Na sebi ima displej na kome se u svakom trenutku mogu videti svi podaci o radu sistema.

Elektrlenl – otpornik postavlja se sa spoljne strane elektroonnana zbog hlađenja i služi za elektromagnetno kočenje generatora i držanja istoga u sistemu sporohodnog rada.

Akumulatorne baterije –  je blok iz akumulatora napunjenin sa GEL 12 V i veoma velikih kapaciteta od 220-250 Ah. Vezuju se u Sistemu 24 V ili 48 V i služe za smeštaj neiskorišćene a stvorene energije. Težina jednog akumulatora kreće se od 58 -65 kg.

Invertor – služi za pretvaranje jednosmernog napona 24 V ili 45 V u čisto sinusni naizmenični napon 220-24DV, 50 Hz. Na njemu se nalazi i dopunski vod za vezu sa spoljnim izvorom elektroenerglje. Oni mogu biti izrađeni u sistemu.

ON-Grid – (sistem povezan na spoljnu mrežu – smanjenje troškova potrošnje spoljne elektroenergije iz mreže I racionalizacija iste)

Off-Grid – (sistem radi bez spoljne mreže – tamo gde ona i ne postoji i proizvodi eletričnu energiju od vetra i sunca). lnvertor na sebi ima dislej na kome se u svakom trenutku mogu videti svi podaci o radu sistema.

Hibridne elekrane na vetari sunce namenjene su za proizvodnju eletrične energije koja se može koristiti za napajanje: domaćinstva, farmi, objekata za stanovanje. Vikendica, pumpnih stanica, manjih snaga (do 1KW) za napajanje repetitora I releja, autonomnih stubova za osvetljenje. itd

Samo glavno one koriste obnovljive izvore energije (vetar i sunce). Kada ima vetra i sunca stvara se električna energija koja može da se koristiti direktno ili ukoliko je povežete sa postojećem dalektromrežom kojom se koristite, tada bi radila na ekonomisanju električne energije, jer kada ima vetra ona isključuje spoljnu mrežu i daje elektro energiju koju ona tada proizvodi.

latifovic-osnovna-sema-rada-02

 

„LATIFOVIĆ“ DOO
Jasički put 27h, Kruševac. Srbija

Dir. Bata Latifović
+381 64 820 52 00
+381 37 418 810
Е-mail: bata@latifovic.rs

Stručni saradnik
Grujica Ljubisavljević
+381 64 306 20 46
E-mail : grujica48@gmail.com