Postupak toplog cinkovanja sastoji se iz dva osnovna tehnološka segmenta: hemijske priprema i cinkovanja pripremljenog materijala. Materijal treba prethodno prilagoditi i pripremiti prema uputima za projektante, proizvođače i korisnike.

Hemijsku pripremu čine sledeće operacije:

  • odmašćivanje u deterdžentu
  • ispiranje u vodi
  • dekapiranje, uklanjanje oksida sa materijala u kiselini
  • ispiranje u vodi
  • fluxovanje materiala

Proces toplog cinkovanja podrazumeva potapanje pripremljenog materijala u rastopu cinka pri o temperaturi od 430-460 C.

Proces se završava inspekcijom pocinkovanih komada.

Usluge antikorozivne zaštite toplim cinkovanjem izvodimo u skladu sa zahtevima standarda EN ISO 1461. Ako kupac zahteva drugačije, tehnološke parametre prilagođavamo zahtevima tako da dostižemo i najzahtevnije potrebe.

Maksimalna dimenzija komada koji se može toplo cinkovati je 9.300 x 1.400 x 3.200 mm, dok se dvodelno mogu cinkovati komadi do 16.000 mm.

 

GALERIJA FOTOGRAFIJA